แจ้งเรื่องใบสั่งซื้อเสื้อกีฬาสี

ขอแจ้งเพิ่มเติมค่ะ ว่าทางโรงเรียนแจกใบสั่งซื้อเสื้อกีฬาสีให้กับนักเรียนทุกคนในวันพรุ่งนี้ค่ะ (ศุกร์ 23 กันยายน 65)