แจ้งเรื่องการชำระค่าเทอม 2/65 และการค้างชำระ

ขอบคุณผู้ปกครองที่ชำระค่าเทอม 2/65 แล้วค่ะ

  1. ขอความกรุณาผู้ปกครองชำระค่าเทอม 2/65 ภายในกำหนดเวลา คือภายใน 20 ตุลาคม 2565 และในภาคเรียนนี้ โรงเรียนไม่อนุญาตให้ค้างชำระนะคะ
  2. ผู้ปกครองที่ค้างชำระค่าเทอม 1/63 2/63 1/64 2/64 หรือ 1/65และค่ารถ กรุณาดูกำหนดการชำระตามตารางด้้านล่าง โรงเรียนผ่อนผันเรื่องการชำระค่าเทอมมาโดยตลอด และสามารถผ่อนผันให้ได้เป็นครั้งคราว แต่ไม่สามารถรองรับการค้างชำระที่ยาวนานและต่อเนื่องได้ การที่ท่านให้บุตรหลานมาใช้บริการทุกด้านของโรงเรียน ถือเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องชำระค่าเทอม

กรณีการชำระ
กรณีที่ 1 ไม่ได้มาเซ็นรับสภาพการค้างชำระให้มาชำระยอดทั้งหมดในวันที่ 20 ตุลาคม 65 เวลา 15.00 น.
กรณีที่ 2 มาเซ็นรับสภาพการค้างชำระ และขอมาชำระยอดทั้งหมดภายใน 31 ตุลาคม ก่อนเปิดภาคเรียน 2/65ขอให้มาชำระตามที่เซ็นไว้
กรณีที่ 3 มาเซ็นรับสภาพการค้างชำระ และถึง 31 ตุลาคม 2565 ยังจะชำระไม่หมดขอให้มาชำระ 50 % ของยอดค้างชำระในวันที่ 20 ตุลาคม 65 เวลา 15.00 น. ยอดที่เหลือขอให้ตกลงกับทางโรงเรียน