แจ้งเรื่องการชำระค่าเทอมส่วนที่ค้างชำระ

การชำระค่าเทอมส่วนที่ค้างชำระ

ตามที่ได้มีการผ่อนผันการชำระค่าเทอม โดยให้สามารถชำระได้ 5,000 บาท ในงวดแรก และมีกำหนดชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นั้น ขณะนี้ถึงกำหนดดังกล่าวแล้ว  ขอความกรุณาผู้ปกครองที่ชำระงวดแรกไว้ กรุณาชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  ขอบคุณค่ะ