แจ้งเรื่องโครงการ “แลกกันใส่ (ชุดนักเรียน)”

โรงเรียนอมาตยกุล ทำโครงการ แลกกันใส่ (ชุดนักเรียน) มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะ และจะทำต่อไปคู่กับโรงเรียนของเราค่ะ

โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถนำชุดนักเรียน หรือชุดพละ ที่ใส่ไม่ได้แล้ว หรือไม่ได้ใช้แล้ว (อาจเนื่องจากขึ้นชั้นเรียนใหม่) มาวางไว้ในที่ที่โครงการจัดไว้ คือที่กระบะหน้าห้องธุรการ นักเรียนหรือผู้ปกครองที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สามารถเลือกกลับไปใช้ได้เลยค่ะ

ในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ โครงการนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะ จึงขอเชิญชวนให้นำชุดนักเรียนที่ไม่ใช้แล้ว มาร่วมโครงการนะคะ ขอบคุณค่ะ