แจ้งเรื่องแบบสอบถามการเรียนต่อ

มีผู้ปกครองสงสัยเรื่องแบบสอบถามเรื่องการเรียนต่อที่อยู่ท้ายข่าวโรงเรียน ว่าต้องพิมพ์เองหรือไม่

ขอแจ้งว่า ทางโรงเรียนจะแจกใบแบบสอบถามเรื่องการเรียนต่อภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับนักเรียนทุกคน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ค่ะ

ผู้ปกครองไม่ต้องพิมพ์แบบฟอร์มเองนะคะ

ขออภัยที่ไม่แจ้งให้ชัดเจนค่ะ