แจ้งเรื่องเงินในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนได้ออกแบบระบบไว้ว่า จะมอบเงินสด ค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน ที่รัฐจัดสรรให้กับผู้ปกครอง ให้กับผู้ปกครองไปดำเนินการหาซื้อเอง  ทางโรงเรียนไม่จัดซื้อให้นั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ ที่กรุณาจัดเตรียมธนบัตรชนิดต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนอย่างเพียงพอ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนจะมอบเงินในโครงการเรียนฟรี 15 ปีที่รับมาจากภาครัฐให้กับผู้ปกครองที่ได้ส่งใบเสร็จและใบรับเงินให้ครูประจำชั้นแล้ว โดยจะจัดเงินใส่ซอง และติด sticker ชื่อนักเรียน และฝากไปกับนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนเงิน

ชั้นค่าอุปกรณ์การเรียน (บาท)ค่าเครื่องแบบ(บาท)รวม (บาท)
อนุบาล 1 – 3145325470
ป.1 – 6220400620
ม.1 – 3260500760
ม.4 – 6260550810

*** ที่ส่งมอบเงินช่วงนี้ เพราะตามระเบียบแล้วภาครัฐจะถือเอารายชื่อนักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน