แจ้งเรื่องสำคัญที่เป็นผลมาจากสภาพอากาศ

ถึงเวลานี้ (7 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น.) น้ำยังท่วมเต็มพื้นที่ซอยพหลโยธิน 51 ค่ะ ดูจากสภาพแล้ว ขอตัดสินใจและดำเนินการดังนี้

  1. ยกเลิกการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ในอีก 4 กลุ่มที่เหลือ โดยจะจัดชดเชยให้ในภายหลัง
  2. หากมีการประกาศให้หยุดเรียนเนื่องจากน้ำท่วมซอยอีก ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนเรียนออนไลน์และขอให้ติดตามข่าวของโรงเรียนเวลา 05.30น.