แจ้งเรื่องผึ้งแตกรัง

ทางโรงเรียนขอแจ้งข่าวด่วน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ว่าเมื่อวานนี้พบรังผึ้งบนต้นไม้สูงหน้าตึก 7 (อนุบาล 1- 2)  1 รัง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ดำเนินการกำจัดรังผึ้งไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยหวังว่าจะเหมือนทุกครั้ง คือจะหายไปทั้งผึ้งและรังผึ้ง เพราะที่ผ่านมาเรามีความชำนาญ และกำจัดรังต่อรังแตนรังผึ้งไปแล้วจำนวนมาก 

แต่รอบนี้ไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ สายๆ วันนี้ มีผึ้งจำนวนหนึ่ง บินไปมาวนรอบที่ที่เคยเป็นรังของมัน ลักษณะคือผึ้งแตกรัง แต่มีจำนวนไม่มากนัก ผึ้งบินเข้าไปในห้องเรียนชั้น 3 ที่เป็นห้องของนักเรียนชั้น ป.2 ที่อยู่ใกล้ๆ ต้นไม้ต้นดังกล่าวด้วย ด้วยความเป็นห่วง ทางโรงเรียนรีบดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับทุกท่านบ้าง ดังนี้

  • ย้ายนักเรียนชั้น ป.2 จำนวน 3 ห้อง ไปเรียนที่ อาคาร 1 ในช่วงบ่ายของวันนี้ และจะย้ายนักเรียนกลับมารอผู้ปกครองที่อาคาร 2 ชั้น 1 (ไม่กลับขึ้นไปที่ห้องเรียน)
  • วันนี้นักเรียนชั้น อ.1 และ อ.2 จะไม่ได้ลงมาเล่นที่สนามเด็กเล่นเหมือนที่เคยลงมาเล่น โดยนักเรียนจะรอผู้ปกครองมารับอยู่ในห้องเรียน  และการเรียกนักเรียนเมื่อผู้ปกครองมารับอาจใช้เวลานานขึ้น  กรุณาส่ง Line รับนักเรียนล่วงหน้า