แจ้งเรื่องถังดับเพลิง

โรงเรียนอมาตยกุลขอแจ้งเรื่องถังดับเพลิงที่โรงเรียนติดตั้งไว้ ดังนี้