แจ้งเรื่องต่างๆ

ขอแจ้งเรื่องต่างๆ ดังนี้ค่ะ

  1. ผู้ปกครองสอบถามมาว่า นักเรียนที่เรียนที่บ้าน จะมาส่งงานวันที่ 31 มีนาคม นี้ จะสามารถรับงานกลับไปอ่านเพื่อเตรียมสอบได้หรือไม่ ทางโรงเรียนขอแจ้งว่า นักเรียนที่มาส่งงานจะได้รับงานที่ส่งไว้ในรอบที่แล้วคืนค่ะ ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมงานในรอบที่แล้วไว้ให้ค่ะ
  2. ขอแจ้งเรื่องรอบระยะเวลาการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนค่ะ โดยเหตุที่รอบเวลาการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนจะเริ่มที่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งว่านักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดคือชั้น ม.6 จะสิ้นสุดระยะเวลาประกันอุบัติเหตุในวันที่ 31 มีนาคม 2564