แจ้งเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม

ขอแจ้งเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมค่ะ

  1. การซื้อของต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ขนม นม ไอศครีม น้ำ (ซึ่งจะเริ่มค่อยๆ ทยอยจำหน่ายประมาณสัปดาห์ที่ 1- 2) สมุด ชุดพละ จะเป็นการซื้อด้วยบัตร Rabbit นะคะ ผู้ปกครองสามารถหาซื้อบัตรดังกล่าวได้ที่ Counter จำหน่ายบัตรโดยสาร BTS ทุกสถานี
  2. ช่วงเช้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จะไม่เปิดลานจอดรถ ผู้ปกครองวนรถส่งนักเรียนที่อาคาร 1 ได้ถึงเวลา 07.45 น. หลังจากนั้น สามารถวนรถได้ถึง 8.30 น. แต่ลงจากรถที่อาคาร 1 ไม่ได้ เพราะครูไปสอนแล้ว ไม่มีคนรับนักเรียน จึงต้องวนรถแล้วมาส่งนักเรียนที่อาคาร 2 จุดส่งใกล้ทางม้าลาย
  3. ช่วงบ่าย เมื่อโรงเรียนเลิก กรุณาไม่มาจอดรถก่อนเวลา เราวางระบบไว้ให้นักเรียนลงมารอผู้ปกครองที่แจ้งรับทาง Line จึงไม่เป็นการเสียเวลา การมาจอดรถไว้ตั้งแต่ก่อนโรงเรียนเลิก จะทำให้รถเต็มลาน และล้นออกไปที่ถนนใหญ่ และสร้างปัญหาให้ส่วนรวม กรุณาทยอยกันมารับหลังโรงเรียนเลิกนะคะ ขอบคุณค่ะ