แจ้งเรื่องด่วน ปิดห้องเรียนอนุบาล 2/3

ด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ครูอ้อครูประจำชั้นอนุบาล 2/3 มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

  1. ขอให้นักเรียนในห้องอนุบาล 2/3 เฝ้าสังเกตอาการค่ะ
  2. เพื่อทิ้งระยะ ตัดวงจรการระบาดและเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ เนื่องจากครูอนุบาลอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆ มาก จึงขอปิดห้องเรียนอนุบาล 2/3 เป็นเวลา 2 วัน คือในวันจันทร์ที่ 26 และ วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 65 และในช่วงที่ปิดจะไม่มีการสอน online

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ