แจ้งเรื่องด่วน ปิดห้องเรียนอนุบาล 3/1

ด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ครูปุ๊ ผู้ช่วยครูชั้นอนุบาล 3/1 มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

  1. ขอให้นักเรียนในห้องอนุบาล 3/1 เฝ้าสังเกตอาการค่ะ
  2. เพื่อทิ้งระยะ ตัดวงจรการระบาดและเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ เนื่องจากครูอนุบาลอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆ มาก จึงขอปิดห้องเรียนอนุบาล 3/1 เป็นเวลา 2 วัน คือในวันจันทร์ที่ 14 และ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 65 และในช่วงที่ปิดจะไม่มีการสอน online

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ