แจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียน 1/2566 และการรับหนังสือเรียน

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียน 1/2566

ชั้นวัน เดือน ปี
อ.1 และ ป.4 – ม.616 พฤษภาคม 66
ป.1 – ป.318 พฤษภาคม 66
อ.2 – อ.319 พฤษภาคม 66

คุณครูจะจัดและแจกสมุดและหนังสือให้กับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียน โดยนักเรียนจะไปพบคุณครูที่ห้องเรียนใหม่ (ไม่ไปที่ห้องเรียนเดิมของปีที่แล้ว) นักเรียนไม่ต้องมารับก่อนนะคะ