แจ้งเรื่องการสวม mask ในบริเวณโรงเรียน

แม้ภาครัฐจะผ่อนปรนคือยกเลิกการบังคับ mask แล้ว แต่ด้วยโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก และขณะนี้ยังมีการติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากทุกวันในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและครู โรงเรียนจึงขอออกข้อกำหนดให้ทุกคนที่เข้าบริเวณโรงเรียนต้องสวม mask ต่อไปอีกระยะหนึ่งค่ะ