แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่เรื่อง ขอสอบถามเรื่องการเลือกระบบการเรียนของนักเรียนชั้น อ1.– ป.2

ตามที่โรงเรียนอมาตยกุลต้องกลับมาเปิดเรียนแบบผสมผสาน และเข้าใจความเป็นห่วงของผู้ปกครองดี จึงขอให้นักเรียนชั้น อ.1 – ป.2 กรุณาตัดสินใจ ว่าจะเลือกเรียนด้วยระบบใด ดังนี้

ระบบที่ 1  นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน

ระบบที่ 2  นักเรียนจะไม่มาโรงเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม จะขอเรียนที่บ้าน เฉพาะชั้น ป.1 และ ป.2 คุณครูจะกำหนดงานให้ทำ และมารับการทดสอบในวันที่ทางโรงเรียนกำหนด ส่วนชั้นอนุบาล ดูคลิป

หากเลือกระบบที่ 1 คือมาเรียนที่โรงเรียน ไม่ต้องโทรศัพท์มาแจ้งทางโรงเรียน โรงเรียนมีแผนจะเปิดเรียนแบบสลับกันมาเรียน ประมาณกลางสัปดาห์หน้า  กำหนดที่แน่ชัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

หากเลือกระบบที่ 2 คือจะไม่มาเรียนที่โรงเรียน ด้วยเหตุที่มีความกังวลเรื่องโควิด-19 กรุณาโทรศัพท์มาแจ้งทางโรงเรียน เพื่อให้คุณครูมีเวลาจัดเตรียมงาน เอกสาร สมุด และหนังสือ ให้กับนักเรียน และเพื่อนัดแนะการมารับเอกสารค่ะ ทั้งนี้ในรอบนี้ ขอสอบถามระดับชั้น อ.1 – ป.2 เท่านั้นค่ะ

กรุณาแจ้งทางโรงเรียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.

โรงเรียนอมาตยกุล

3 กุมภาพันธ์ 2564