แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ เรื่อง ขอสอบถามเรื่องการเลือกระบบการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6

ตามที่โรงเรียนอมาตยกุลต้องกลับมาเปิดเรียนแบบผสมผสาน จึงขอให้นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 กรุณาตัดสินใจ ว่าจะเลือกเรียนด้วยระบบใด ดังนี้

ระบบที่ 1  นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน

ระบบที่ 2  นักเรียนจะไม่มาโรงเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม จะขอเรียนที่บ้าน โดยคุณครูกำหนดงานให้ทำ และมารับการทดสอบในวันที่ทางโรงเรียนกำหนด

หากเลือกระบบที่ 1 คือมาเรียนที่โรงเรียน ไม่ต้องโทรศัพท์มาแจ้งทางโรงเรียน

หากเลือกระบบที่ 2 คือจะไม่มาเรียนที่โรงเรียน ด้วยเหตุที่มีความกังวลเรื่องโควิด-19  กรุณาโทรศัพท์มาแจ้งทางโรงเรียน เพื่อให้คุณครูมีเวลาจัดเตรียมงาน เอกสาร สมุด และหนังสือ ให้กับนักเรียน  และเพื่อนัดแนะการมารับเอกสารค่ะ  ทั้งนี้ในรอบนี้ ขอสอบถามระดับชั้น ป.3 – ม.6 เท่านั้นก่อนค่ะ  

กรุณาแจ้งทางโรงเรียนภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

                                                     โรงเรียนอมาตยกุล

                                                     1 กุมภาพันธ์ 2564