แจ้งเรื่องการรับมือกับพายุ “โนรู” เปลี่ยนกำหนดการสอบและการปิดภาคเรียน