แจ้งเรื่องการมารับเอกสารใบงาน สมุด และเสื้อกีฬาสี สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสาร สมุด และเสื้อกีฬาสี สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาโรงเรียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วค่ะ

ผู้ปกครองสามารถมารับได้ในวันนี้ และพรุ่งนี้ (4 – 5 กุมภาพันธ์) ตามเวลาที่แจ้ง กรุณาจอดรถที่ลานจอดรถ และเดินมารับที่อาคาร 2 ต้องนำบัตรรับนักเรียนมาด้วย และหากท่านไม่มารับเอกสารด้วยตนเอง กรุณาฝากบัตรรับนักเรียนมากับผู้ที่มารับแทนค่ะ