แจ้งเรื่องการมารับนักเรียน

ขอขอบคุณผู้ปกครองจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือมารับนักเรียนชั้นประถมช้าลงค่ะ แต่ยังมีบางบ้านมารับก่อนเวลา 13.45 น. และจอดรถรอประตูเปิด นับจำนวนได้เป็นสิบคัน ทำให้รถเข้า – ออก จากซอยไม่ได้ ต้องขอร้องอีกครั้งนะคะ กรุณาทยอยมารับนักเรียนประถมหลังเวลา 13.45 น. ค่ะ นักเรียนจะได้เรียนเต็มที่เต็มเวลา และเป็นการช่วยทางโรงเรียนลดปัญหาค่ะ ขอบคุณค่ะ