แจ้งเรื่องการมาขอทำบัตรรับนักเรียน ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565