แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดวัน-เวลาประชุมผู้ปกครองของนักเรียนใหม่  และผู้ปกครองสามารถเข้าไปหาข้อมูล วัน- เวลา ทาง https://amatyakulschool.com/L2searchstudent66v2.php

ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ

  1. ขอให้ผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพียง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงของโรคระบาด Covid-19 และไม่นำนักเรียนมาด้วย
  2. ผู้ปกครองที่มาประชุม ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK มาก่อน  แต่ขอความกรุณาสวมหน้ากาก
  3. กรุณานำโทรศัพท์มาด้วย เพื่อ Add Line และทดลองระบบ รับนักเรียนกลับบ้าน
  4. กรุณาเตรียมเงิน 200 บาท ค่าชุดพละ