แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ที่มีความประสงค์จะเรียน รด. ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่จะขึ้นชั้น ม.4 และมีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหารมาร่วมประชุม เพื่อรับทราบปฏิทินการรับสมัคร ตารางเรียน และเรื่องอื่นๆ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ. ห้องประชุมอาคาร 7 และท่านสามารถนำนักเรียนมาร่วมประชุมด้วยได้