แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนทุกคนที่เรียนต่อชั้น ป.1 ม.1 ม.4

  1. ปีการศึกษา 2566 นี้ โรงเรียนไม่จัดประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียน แต่จะจัดทำคลิปชี้แจงเรื่องต่างๆ และระเบียบของโรงเรียนอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะเผยแพร่คลิปดังกล่าวประมาณวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
  2. ในปีการศึกษา 2566 นี้ โรงเรียนจัดให้มีการประเมินนักเรียนทุกคนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 เป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบเรื่องการเรียนและอื่นๆ ของนักเรียนหลังจากเปิดเรียนไปได้ 4 – 5 สัปดาห์ โดยคุณครูจะรายงานผลการประเมินต่อผู้ปกครองภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2666 แล้วจะเชิญผู้ปกครองของนักเรียนเฉพาะบางรายมาร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ ผู้ปกครองกรุณาให้ความร่วมมือด้วยค่ะ
  3. สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 มีเรื่องสำคัญ คือ เรื่องการเรียน ร.ด. ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาประชุมเมื่อมีความชัดเจนเรื่องกำหนดการและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งครูมานพจะไปร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้