แจ้งเรื่องการซื้อสมุด ภาคเรียนที่ 2/2566

ขอแจ้งเรื่องการจำหน่ายสมุดสำหรับนักเรียน ดังนี้

  • ภาคเรียนนี้โรงเรียนมีสมุดไว้จำหน่ายที่ห้องธุรการ ทุกวัน  ระหว่างเวลา 06.30 น. – 10.00 น.
  • เป็นการซื้อล่วงหน้าก่อนสมุดจะหมด โดยสามารถซื้อได้เมื่อสมุดเหลืออย่างมาก 5 แผ่น (เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผน)
  • นักเรียนต้องนำสมุดเล่มเก่าที่ใกล้หมดมาแสดงด้วยทุกครั้ง (เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีสมุดหาย และการมีสมุดวิชาเดียวกันหลายเล่ม)
  • สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 (นักเรียนชั้น ป.3 ใช้สมุดชนิดที่แตกต่างจากชั้นอื่น) ภาคเรียนนี้โรงเรียนมีปริมาณสมุดปกอ่อนเขียวของ ป.3 (15 บาท) ในสต๊อกไม่มาก  ซึ่งเมื่อสมุดเขียวในสต๊อกหมดลง จะขายสมุดปกแข็งฟ้าของ ป.3 (25 บาท) ให้นักเรียนนำไปใช้แทน