แจ้งเรื่องการชำระค่าเทอม

ด้วยวันที่ 10 เมษายน 2566 นี้ เป็นกำหนดวันสุดท้ายของการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอมผ่านระบบ bill payment ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ค่ะ

และหากท่านมีความประสงค์จะให้บุตรหลานเรียนต่อในภาคเรียนที่ 1/2566 แต่ไม่พร้อมเรื่องการชำระค่าเทอม (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้ขึ้นชั้น ป.1 ม.1 ม.4)

กรุณาติดต่อขอชำระค่าเทอม 5,000 บาทแรกเป็นอย่างต่ำที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. และชำระส่วนที่เหลือภายในเดือนมิถุนายน 2566

ขอบคุณค่ะ