แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 20 ธันวาคม 2564