แจ้งเปิดให้ทำบัตรเหลืองที่ใช้รับนักเรียนกลับบ้าน และบัตรขาวที่นักเรียนคล้องคอเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น อ.2 ถึง ป.6 ปีการศึกษา 2566

Q :  ผู้ปกครองสอบถามเข้ามาว่า บัตรของผู้ปกครองและของนักเรียนหาย หรือชำรุด ควรทำอย่างไรดี

A : โรงเรียนจะเปิดให้ผู้ปกครองมาทำบัตรรับนักเรียนทั้ง 2 ชนิดได้ ในวันนี้ 15 พฤษภาคม 2566 และวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนอาคาร 2 ยังไม่มาเรียน ดังนี้ค่ะ

วันเวลา
15 พฤษภาคม 2566บัดนี้ ถึง 16.00 น. ลานจอดรถว่าง สะดวก
16 พฤษภาคม 2566เวลา 08.00 – 16.00 น. *** ลานจอดรถอาจจะแน่น