แจ้งเตือนเรื่องการนำอาหาร และขนมมารับประทานในงานวันปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565