แจ้งเตือนเรื่องการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2566

ขณะนี้ได้เลยกำหนดการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2566 มาแล้ว ขอให้ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม กรุณาชำระค่าเทอมเป็นการด่วน

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ชำระค่าเทอมมาแล้วค่ะ