แจ้งห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2566

ชั้น ป.1  สามารถใส่เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนและเรียกดูห้องเรียนของนักเรียนได้จาก link  https://amatyakulschool.com/studentroomsearch166.php

ชั้น ม.1  คุณครูจะให้นักเรียนเลือกห้องเรียนเอง โดยในลำดับแรกนักเรียนจะได้จับฉลากหมายเลข นักเรียนที่มีเลขน้อยกว่า จะได้เลือกห้องเรียนก่อน ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมจำนวนนักเรียนชายและหญิงให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ในปีนี้ห้องเรียน ม.1 อยู่ที่อาคาร 6