แจ้งสถานการณ์ COVID-19 ในโรงเรียน ด่วน !

โรงเรียนอมาตยกุลขอแจ้งสถานการณ์ COVID-19 ในโรงเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ค่ะ

สถานการณ์

ในรอบนี้ มีครูติดแล้วหายแล้วสามารถกลับมาทำงานแล้ว 3 ท่าน และ ติดแล้วยังกลับมาทำงานไม่ได้ 2 ท่าน

และเปิดเทอมมาได้เพียง 1 วัน มีนักเรียนแจ้งต้องกักตัวเนื่องจากผู้ปกครองติด COVID-19 จำนวน 11 คน และมีนักเรียนติด COVID-19 จำนวน 2 คน

ดูเหมือน COVID-19 จะกลับมาระบาดอีกครั้งค่ะ

มาตรการ

ถามว่าโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไร คงต้องพิจารณาเป็นระยะๆ ไปค่ะ โดยพิจารณาทั้งจำนวนและความรุนแรงของโรค ประกอบกับมาตรการของรัฐ

ในช่วงนี้ขอให้ผู้ที่ติด COVID-19 ทั้งครูและนักเรียนหยุดมาโรงเรียนไปก่อนค่ะ

มาตรการเดิม ยังคงมีอยู่ เช่น

• นักเรียนยังคงให้ทานอาหารในห้องเรียน
• นักเรียนนำกล่องข้าว กระติกน้ำ ช้อนส้อม มาเอง
• จำกัดการลงมาพักในช่วงพัก

ขอให้ทุกคนที่มีผลตรวจ COVID-19 ไม่มีอาการป่วยที่รุนแรง และกลับมาโรงเรียนได้โดยเร็วค่ะ