แจ้งยกเลิกการไปทัศนศึกษา ป.6C ป.6D ป.6E วันที่ 7 กันยายน 65

ด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกแบบวันนี้ไม่เหมาะสมกับการไปทัศนศึกษาในรูปแบบที่เราวางแผนไว้ คือมีการเดินแบบ walking tour

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองและครูมีความเป็นห่วงและกังวลใจ จึงขอแจ้งยกเลิกการไปทัศนศึกษา ป.6C ป.6D ป.6E วันที่ 7 กันยายน 65 ไปก่อน และจะจัดชดเชยให้ในภายหลัง

นักเรียนอาจจะผิดหวังที่ไม่ได้เดินทาง ผู้ปกครองกรุณาอธิบายด้วยนะคะ

ขอให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ

แต่ด้วยขณะนี้ฝนยังตกและมีน้ำท่วมซอย กรุณาติดตามข่าวโรงเรียนอย่างใกล้ชิด และขออภัยที่ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแผนการข้างต้นค่ะ

สำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ ที่มีกำหนดการจะไปทัศนศึกษา
ให้รอติดตามข่าวจากทาง รร.อีกครั้ง