แจ้งมีเสื้อพละ และกางเกงพละขาสั้นจำหน่าย วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567