แจ้งปิดเรียน เนื่องจากนักเรียนต้องไปรับวัคซีน

ขอแจ้งปิดเรียน เนื่องจากนักเรียนจำนวนมากต้องไปรับวัคซีนเข็ม 2 ดังนี้ค่ะ

ระดับชั้นวันที่
ป.2 และ ป.330 พฤษภาคม 2565
ป.16 มิถุนายน 2565

**** หมายเหตุ ชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียนต้องไปรับวัคซีนจำนวนไม่มาก และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นได้ จึงไม่ปิดเรียนค่ะ และจะฝากครู ป.1 ไปดูแลนักเรียนที่โรงพยาบาลแทน