แจ้งปิดเรียนชั้นมัธยมเพิ่มเติม

  1. เนื่องจากนักเรียนชั้น ม.4 ยังคงทยอยติดโควิด-19 จึงขอประกาศปิดเรียนระดับชั้น ม.4 ทุกห้อง ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 65 อีก 1 วัน นักเรียนต้องเรียน online ตามตารางเรียนในช่วงที่โรงเรียนหยุด และกลับมาเรียนที่โรงเรียนในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 65
  2. ขณะนี้มีนักเรียนห้อง ม.3 A ติดโควิด-19 ถึง 5 คน จึงขอประกาศปิดห้องเรียน ม.3 A 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 65 นักเรียนต้องเรียน online ตามตารางเรียนในช่วงที่โรงเรียนหยุด และกลับมาเรียนที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 65