แจ้งปิดห้องเรียน ม.5A (วิทย์)

วันนี้ (3 กรกฎาคม 65) นักเรียนห้อง ม.5A (วิทย์) จำนวนถึง 9 คน แจ้งว่ามีผลตรวจ ATK เป็นบวก พร้อมส่งภาพผลตรวจมาที่ครูประจำชั้นและเนื่องจากจำนวนติดโควิด – 19 เกินกว่า 5 คน จึงขอประกาศปิดห้องเรียน ม.5A (วิทย์) 3 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 65

นักเรียนต้องเรียน online ตามตารางเรียนในช่วงที่โรงเรียนหยุด และกลับมาเรียนที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 65