แจ้งปิดห้องเรียน ม.1A ด่วน!

ด้วยขณะนี้มีนักเรียนห้อง ม.1A มีผลตรวจ ATK เป็นบวกจำนวนรวม 7 คน (1 คนใกล้จะกลับมาเรียน อีก 6 คนเพิ่งได้รับแจ้งวันนี้) เพื่อตัดวงจรของโรค จึงขอปิดห้องเรียน ม.1A วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

นักเรียนกลับมาเรียนปกติวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

ช่วงที่ปิดห้องเรียน นักเรียนต้องเรียน online ตามตารางสอนค่ะ