แจ้งปิดห้องเรียน ป.3A ด่วน! ถ้าสะดวก ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลานี้เลยค่ะ

ด้วยขณะนี้มีนักเรียนห้อง ป.3A มีผลตรวจ ATK เป็นบวกจำนวนรวม 5 คน และมีอีกหลายคนเริ่มแสดงอาการปวดศีรษะ และมีไข้ เพื่อตัดวงจรของโรค จึงขอปิดห้องเรียน ป.3A ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

ผู้ปกครองนักเรียนห้อง ป.3 A สามารถมารับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลานี้เลยค่ะ และแจ้งรับกลับทาง Line ได้ตั้งแต่เวลานี้ค่ะ

หากไม่สะดวก สามารถมารับเวลาเลิกเรียนปกติได้ค่ะ

นักเรียนกลับมาเรียนปกติวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ช่วงที่ปิดห้องเรียน นักเรียนต้องเรียน online ตามตารางสอนค่ะ