แจ้งปิดห้องเรียนม.1 A และ ม.1 B

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความกังวลของทุกฝ่าย โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นสมควร

  1. ปิดห้องเรียน ม.1A เพิ่มอีก 2 วัน คือวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 และวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
  2. สำหรับห้อง ม.1 B ขณะนี้มีนักเรียนมีผลตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็น 9 คน แล้ว จึงขอปิดห้องเรียน ม.1B 2 วัน คือวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 และวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ