แจ้งปิดรับสมัครโครงการ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” รุ่นที่ 1

เนื่องจากมีผู้สนใจให้การตอบรับและสมัครมาร่วมโครงการ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข และมีภูมิคุ้มกัน” จำนวนมาก โรงเรียนจึงขอประกาศปิดรับสมัครในรุ่นที่ 1 แล้วค่ะ ถ้าเป็นประโยชน์ อาจารย์เกียรติวรรณ ยินดีจะเปิดรุ่นต่อไปค่ะ  กรุณาติดตามข่าวสารทาง Website นะคะ