แจ้งปัญหาเรื่องการมารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ด้วยระบบใหม่

ขอแจ้งปัญหาที่พบในการมารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ด้วยระบบใหม่ ในวันที่ 1  – 3 พฤศจิกายน 65  ดังนี้

  1. ผู้ปกครองบางท่านไม่นำบัตรมารับนักเรียน  ซึ่งเมื่อไม่มีบัตรมารับก็ต้องเข้าสู่ระบบการทำบัตรใหม่แบบไม่มีบัตรเดิมมาแสดง มีค่าใช้จ่าย 100 บาท  ผู้ปกครองบางท่านเข้าใจ แต่บางท่านไม่พอใจ 

ต้องขอชี้แจงว่า ทั้งหมดนี้ทำเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และทางโรงเรียนขอความร่วมมือในระดับสูงสุดจากทุกท่านค่ะ

2. นักเรียนไม่นำบัตรประจำตัวสีขาวมาโรงเรียนด้วย ทำให้เมื่อถึงเวลากลับบ้าน ครูและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบการกลับบ้านได้  

ทางโรงเรียนขอแจ้งว่าเราไม่สามารถผ่อนปรนหรือสร้างระบบมารองรับกรณีเหล่านี้ได้ ผู้ปกครองกรุณาช่วยปฏิบัติตามระบบ คือ

  • นำบัตรมารับนักเรียน
  • ตรวจสอบว่านักเรียนนำบัตรประจำตัวสีขาวมาโรงเรียนด้วยทุกวัน

ขอบคุณค่ะ