แจ้ง Website เข้าใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ

ขณะนี้ Website เข้าใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ