แจ้งความจำเป็นที่จะต้องขอปิดห้องเรียนบางระดับ

สืบเนื่องจากครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอมาตยกุลมีผลตรวจ ATK เป็นบวกในขณะนี้จำนวน 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นครู และเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนระดับอนุบาล และคาดว่าจะยังไม่มีใครกลับมาทำงานได้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (เนื่องจากเป็นการทำงานกับเด็กๆ จึงควรจะเหลือขีดเดียวก่อน ไม่ใช่แค่ไม่มีอาการ ก็กลับมาทำงานได้)

เพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนได้ตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ จึงขอแจ้งปิดเฉพาะห้องเรียนอนุบาล 1/1 และ 1/2 ในวันจันทร์ที่ 29 และวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เป็นเวลา 2 วันค่ะ

ตามแผนการปิดห้องเรียนข้างต้น เราจะสามารถรองรับการติด Covid-19 ของครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มได้ 3 คน หากในช่วงเสาร์ – อาทิตย์นี้ มีการพบผู้ติด Covid-19 เพิ่มเกินกว่า 3 คน จะต้องพิจารณาปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก

ที่เราจำเป็นต้องปิดห้องเรียนระดับอนุบาล ก็เพราะเรามีความกังวลในกรณีที่อาจจะมีทั้งครูและครูพี่เลี้ยงในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งป่วยทั้งหมด เราจะไม่สามารถสลับครูประถม หรือมัธยมที่ไม่รู้จักนักเรียนในห้องมาทำงานแทนได้

พวกเราทำงานกับชีวิตที่มีค่าของเด็กๆ ทุกคน จึงต้องคิดให้รอบคอบ และไม่ประมาท พวกเราเข้าใจในความไม่สะดวกของผู้ปกครองทุกประการ และโรงเรียนขออภัยผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนห้องอนุบาล 1/1 และ 1/2 มา ณ ที่นี้ค่ะ