แจ้งครูอาคาร 2 มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

เริ่มอีกรอบแล้วค่ะ

ขอแจ้งว่าครูเดียร์ อาคาร 2 มีผลตรวจ ATK เป็นบวกค่ะ จึงต้องหยุดงานระยะหนึ่ง ทางโรงเรียนจะจัดครูเข้าสอนแทนค่ะ

มีแนวโน้มและมีความเป็นไปได้ว่า จะมีครูที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกอีกค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ