แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง Covid-19 วันที่ 26 มกราคม 2567

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง Covid-19 วันที่ 26 มกราคม 2567

ยอดครูและเจ้าหน้าที่ที่พบผลตรวจ ATK เป็นบวกในรอบนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 13 รายค่ะ และยังไม่มีใครกลับมาทำงานได้แม้แต่คนเดียว ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ อาจจะกระทบต่อการกลับมาเปิดชั้นอนุบาลในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสม และจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ ขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังนักเรียนห้องอนุบาลทุกห้องเป็นพิเศษนะคะ