แจ้งข่าว

เรียนผู้ปกครอง ค่ะ

วันนี้ 18 พ.ค. 65 เนื่องจากน้ำท่วมซอย ประเมินแล้วคงใช้เวลากว่าจะลดลง จึง

ปิดเรียนชั้นอนุบาล และ ประถม 1 ถึง 6

ชั้นมัธยมเลื่อนเวลาเข้าเรียน เป็น
9.00 น.

และไม่คิดเป็นการขาดเรียน นักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถหยุดเรียนได้

นักเรียนนำรองเท้าแตะมาด้วยค่ะ

เลิกเรียนเวลาเดิม หากน้ำยังคงขัง การเดินไปลานจอดจะลำบากค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ