แจ้งข่าว – เล่าเรื่อง ฉบับที่ 4

ขอแจ้งปรับปรุง Website WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM ในวันนี้ค่ะ ท่านอาจไม่สามารถเรียกดูบางคลิปได้ในวันนี้ ขอให้เข้า Classroom วันพรุ่งนี้ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อรับรหัสในการเข้าดูคลิปจากครูประจำชั้น