แจ้งข่าว – เล่าเรื่อง ฉบับที่ 2

แจ้งข่าว – เล่าเรื่อง มาช่วยตอบข้อสงสัยค่ะ

Q: ผู้ปกครองสมัคร Gmail ของลูกแล้ว แต่พอเปิดใช้ Classroom ทีไรยังเป็นชื่อ Gmail ของคุณแม่ จะทำอย่างไรดี

A: ถูกต้องแล้วค่ะ ที่คุณแม่สมัคร Gmail อีกบัญชีหนึ่งให้ลูก แต่เวลาคุณแม่ Download Classroom มาแล้ว ก่อนเปิดใช้ ระบบจะถามว่า จะใช้ Classroom ภายใต้ Gmail บัญชีใด ให้เลือกเพิ่มเติม หรือบัญชีลูก อย่าเลือก Gmail บัญชีที่เราไม่ต้องการ หากติดตั้ง Classroom ไปแล้ว ต้องถอนการติดตั้งก่อน และติดตั้งใหม่

Q: มีลูกเล็ก 2 คน อาจต้องเข้า Classroom แทนลูก จะทำอย่างไรดี

A: ขอตอบเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นเรื่องของเวลา ให้แบ่งเวลาเข้าไปดู Classroom ถ้ามีลูก 2 คน ก็เข้าไปดู 2 ห้อง ในแต่ละวัน มั่นใจค่ะว่าไม่ใช้เวลานาน เพราะเราจะใช้ Classroom สำหรับการสื่อสารเท่านั้น การเรียนการสอนยังคงเป็นการดูคลิปเป็นหลัก

ประเด็นเรื่องของชื่อ Gmail เพื่อความสะดวกและไม่ต้อง Log in หลาย Gmail เสนอให้คุณแม่ตั้งชื่อบัญชี Gmail ให้มีชื่อลูกทุกคน เช่น P จินนี่ จอนนี่ กรณีมีลูกชื่อจินนี่ และจอนนี่ และเป็นลูกเล็กทั้ง 2 คน

หากมีลูกแฝด ที่อยู่ห้องเดียวกัน ก็สามารถทำแบบนี้ได้ แต่เวลาส่งงาน ต้องมี 2 งาน แนบมาใน File เดียว

Q: เรื่องการเชคชื่อ

A: ป.6 – ม.6 เชคชื่อทุกวัน หากนักเรียนไม่สะดวกจริงๆ ครูจะบันทึกข้อมูลไว้ก่อน ชั้นอื่นๆ ไม่เชคชื่อ

Q: เรื่องการส่งงาน

A: ชั้น ป.6 – ม.6 นักเรียนอาจต้อง scan งาน และส่ง Online บ้าง ขึ้นกับคุณครู ชั้นป.1 – ป.5 จะทดลองเริ่มที่วิชาเลข และจะเลือกเป็นบางงาน ทั้งนี้เพื่อคุณครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและช่วยเหลือได้ทันเวลา