แจ้งข่าว ด่วน

เรียน ผู้ปกครอง และครู เจ้าหน้าที่

ขณะนี้น้ำท่วมซอยพหลโยธิน 51 อย่างมากค่ะ รถอาจเข้าไม่ได้ หรือเข้าได้ลำบาก

ขอแจ้งเบื้องต้นมาเพื่อทราบก่อนค่ะ

กรุณาติดตามข่าวจากเรานะคะ

หากน้ำลดเร็ว เราจะรีบแจ้งค่ะ และเลื่อนเวลาเข้าเรียน

ถ้าดูสถานการณ้แล้วว่าสายๆ น้ำไม่ลด จะปิดเรียนค่ะ